Foderproduktion

Alebäcks Stuteri har sedan starten producerat sitt eget hästfoder och de senaste 25 åren varit fokuserade på hösilage som grovfoder. Detta har gjort att vi besitter en gedigen kunskap om denna lagringsform av grovfoder. Denna lagring har inget att göra med ensilering, vilket är en vanligt förekomande uppfattning, utan rör sig helt om en syretät lagring där man efter den första veckan inte har någon hjälp av den microbiela verksamheten i balen, då förutsättningarna för detta inte finns kvar i balen. Naturligtvis producerar vi även havre för avsalu och här föredrar vi havresorter med stora kärnor och hög fetthalt.

Våra vallar består av en egen fröblandning med timotej som huvudgräs för att få ett strukturellt bra foder med bra fodervärden. Vallarna etableras med havre eller korn som skyddsgröda.  Vi tar två skördar per år, där första skörden bärgas under juni - juli. Under denna period bärgar vi ett foder som lämpar sig utmärkt till högpresterande hästar i tävlingsstall och dyligt. Detta foder skördas då protinvärdena sjunkit till önskvärda nivåer. Andraskörden bärgas under september månad och blir ett något sprödare foder som vi anser vara yppligt till ston och unghästar som kräver mycket energi från sitt grovfoder. 

Beskrivning av skördearbete

Skördearbetet inleds med att vi slår av gräset med en bearbetande slåtterkross, gräset får sedan ligga i ca:20 timmar innan vi luftar det för att uppnå en jämn avtorkning. När gräset nått ca 70% torsubbstans strängas gräset ihop och strax efter rullar en av våra två storbalspressar som pressar balar i måtten 80*90*150cm (ca:300Kg). I direkt anslutning till pressen kommer en av våra plastare och gör balen syretät med hjälp av 12 lager ensilerings plast. Slutligen transporteras balarna av fältet till våra upplagsplatser för förvaring fram till att de skall skickas vidare eller användas i den egna produktionen. Hela produktionen är inriktad på kvalitet och uppföljning, vi vet via märkning av balarna var och när de är produserade och kan på detta sätt spåra eventuella skador på fodret. Med vår organisation och maskinpark har vi möjlighet att producera 450 ton högkvalitativt foder per dag med samma näringsinnehåll, detta enbart för att ha möjlighet att erbjuda våra kunder ett homogent foder.

Idag säljs ungefär 70% av skörden och resterande omsätts i den egna verksamheten. Det vi säljer i närområdet levereras med traktor till våra kunder. Är transporten över 5 mil anlitas transportfirma för uppdraget. Kunder med färre hästar har möjlighet att hämta själva på gården.