Inackordering

Inackordering delar vi upp i två grupper, en grupp som kommer enbart för att insemineras på stuteriet och en grupp som mera permanent står uppstallade på Stuteriet.

De ston som kommer till Alebäcks Stuteri enbart för insemination, hänvisas alla till gården Alebäck, hitta till Alebäck under fliken kontakta oss

Här kan du få hjälp antingen du väljer att bara lämna in ditt sto för insemination, eller vill att ditt sto skall stanna på Alebäck tills dess att det är konstaterat dräktigt.

Helårskund på Alebäck innebär att du lämnar ditt sto i vår vård, vi inseminerar, förlöser föl, föder upp fölet, och kanske även hjälper till med preparering inför åringsauktionerna.

Väljer du att vara helårskund betyder det att DU VÄLJER HINGST TILL DITT STO och vi sköter allt arbete inklusived behandlingar, avmaskningar verkningar, vaccinationer .m.m.

I detta alternativ så kan du avbryta t.ex. när fölet är avskiljt från modern, när det skall släppas på unghästbete eller när det skall sättas i träning. Du väljer själv.