Seminstation

Alebäcks Stuteri bedriver i första hand hingsthållning som idag på de flesta raser förutom Engelska fullblod bedrivs genom (AI) artificiell inseminerar med fryst och färsk transporterad sperma.

Hingstar är uppstallade på gården Alebäck där spermasamling och distribution av fryst sperman sker. 

Mottagen transportsperma, dessa ston måste undersökas hos oss först på morgonen för att vi skall kunna beställa sperman på avsändande station inom de tider som gäller för respektive station. Denna sperma insemineras sedan så snart den anländer Alebäck.

 

Färsk sperma rutinen är att efter brunstprovat med hingst så börjar stuteriets veterinär rektalundersöka de ston som är i brunst. Är stoet brunstigt och veterinären bedömmer att den äggblåsa som förhoppningsvis går att se med hjälp av ultraljud, är så välutvecklad att den bedöms (ovulera) brista inom 48 tim, sätts stoet upp för insemination.

Fryst sperma levereras oftast i god tid före säsongen börjar, så att den finns på plats när det är aktuellt att inseminera. Det veterinära arbetet med dessa ston är betydligt intensivare, här har vi att arbeta mot en normal överlevnad på fryst sperma efter upptining på 6-8 tim. Detta betyder att vår veterinär rektalundersöker dessa ston 3 ggr / dygn under brunst, för att pricka in ägglossning och därmed få en optimal dräktighet.