Verksamhet

Alebäcks Stuteri bedriver hingsthållning, infrysning av hingstsperma, inackordering av avelsston och unghästar samt växtodling på 850 ha. Våra kunder finns inom EU och Norge.

Verksamheten är fördelad på 3 gårdar med hingststationen förlagd till Alebäck. På Alebäck träffar du Caroline Karlsson (Platschef), Vaiva Burneikaite (Stuteriveterinär), Ghulam Hojati, Emma Svensson och Johan Björnson.

Helårsinackorderingar av fölston är förlagd till Lindärva Gård. Till vår hjälp med fölbevakning har vi kamera och ett elektroniskt larmsystem som är kopplat till mobiltelefonen.  På Lindärva Gård träffar du Ulrika och Johan Björnson.

Unghästarna uppstallas på Alebäck där vi har vår Walker där dessa hästar går 1-3 gånger i veckan beroende på hur de utvecklas.

EU Station började 1984 med infrysning av hingstsperma, vilken idag används i ca.20 länder. Alebäcks Stuteri är, av EU, godkänd seminstation.
Alebäcks Stuteri fryser även in sperma från andra lantbrukets djur, bland våra kunder i detta avseende finns Svenska Fåravels Förbundet, Statens Jordbruksverk, m.m.

Lantbruket på Alebäck omfattar idag närmare 850 ha åker och för denna verksamhet ansvarar Erik och Carl Björnson. Medhjälpar i lantbruket är Arvid Jaktman och Niklas Olsson. Alebäck är självförsörjande på grovfoder, havre och strömedel till våra hästar. Betesvallar är förlagda på väl kultiverad åkermark och ingår i den roterande växtföljen på gården. Som ett nytt steg i vår miljöpolicy har Alebäcks Stuteri 2018 med hjälp från Europeiska Jordbruksfonden uppfört ett lagerhus för lagring av naturgödsel och 2020 monterades solceller för att producera egen miljövänlig EL. På Gamlegården bedrivs idag enbart växtodling.