Seminstation

Alebäcks Stuteri bedriver i första hand hingsthållning men inseminerar även med fryst och färsk transporterad sperma.

Hingstar är uppstallade på gården Alebäck där spermasamling och distribution av sperman sker. 

Spermasamling sker normalt under säsongen måndag, onsdag och fredag. Dessa dagar kan ändras på grund av helgdagar. Beställning av transportsperma skall ske före 8,30 när det gäller exporter och 11 00 när det gäller transporter inom Sverige.

Distribution vid export av sperma så sker det i första hand med UPS som hämtar på stuteriet och når mottagaren inom 24 tim. All spermatransport inom Sverige sker med post måndagar och onsdagar, levereras sker följande dag. Fredagar utnyttjas Tidningstjänst som levererar lördag morgon. OBSERVERA ATT FREDAGAR MÅSTE VI FÅ ER BESTÄLLNINGEN FÖRE 9.00.

Mottagen transportsperma, dessa ston måste undersökas hos oss först på morgonen för att vi skall kunna beställa sperman på avsändande station inom de tider som gäller för respektive station. Denna sperma insemineras sedan så snart den anländer Alebäck.

 

Färsk sperma rutinen är att efter det att Johan eller Peter brunstprovat med hingst så börjar stuteriets veterinär rektalundersöka de ston som är i brunst. Är stoet brunstigt och veterinären bedömmer att den äggblåsa som förhoppningsvis går att se med hjälp av ultraljud, är så välutvecklad att den bedöms (ovulera) brista inom 48 tim, sätts stoet upp för insemination senare under dagen. När samtliga ston är undersökta och alla transportbeställningar på berörd hingst inkommit, blir nästa fas som är spermasamlingen. Den sperma som hingsten levererat bedöms nu i tre steg volym , koncentration och motilitet ( andelen rörliga spermier ), utifrån dessa tre parametrar späder och fördelar vi sedan sperman. 

Färsk transporterad sperma beställs av den mottagande stationen före kl 11 00 och levereras inom Sverige nästan uteslutande med post eller tidningstjänst som sedan anländer mottagare nästföljande morgon.

Fryst sperma levereras oftast i god tid före säsongen börjar, så att den finns på plats när det är aktuellt att inseminera. Det veterinära arbetet med dessa ston är betydligt intensivare, här har vi att arbeta mot en normal överlevnad på fryst sperma efter upptining på 6-8 tim. Detta betyder att vår veterinär rektalundersöker dessa ston 3 ggr / dygn under brunst, för att pricka in ägglossning och därmed få en optimal dräktighet.