Verksamhet

Alebäcks Stuteri bedriver hingsthållning, infrysning av hingstsperma, inackordering av avelsston och unghästar samt växtodling på 987 ha med huvudinriktning på hästfoder. Våra kunder finns inom EU och Norge.

Verksamheten är fördelad på 3 gårdar med hingststationen förlagd till Alebäck. På Alebäck träffar du Katrin Olsson, Caroline Karlsson, Kim Andesson och Magnus Brättorp.

Helårsinackorderingar av fölston är förlagd till Lindärva Gård och i viss mån även Gamlegården i Tun. Till vår hjälp med fölbevakning har vi kamera och ett elektroniskt larmsystem som är kopplat till mobiltelefonen. På Gamlegården träffar du Magnus Brättorp och Johan Björnsson. På Lindärva Gård träffar du Tommy Persson, Sixten Elf och Peter Björnsson.

Unghästarna uppstallas på Alebäck där vi har vår Walker där dessa hästar går 1-3 gånger i veckan beroende på hur de utvecklas.

EU Station började 1984 med infrysning av hingstsperma, vilken idag används i 19 länder. Alebäcks Stuteri är, av EU, godkänd seminstation.
Alebäcks Stuteri fryser även in sperma från andra lantbrukets djur, bland våra kunder i detta avseende finns Svenska Fåravels Förbundet, Statens Jordbruksverk, m.m.

Lantbruket på Alebäck omfattar idag närmare 987 ha åker och för denna verksamhet ansvarar Erik och Carl Björnsson. Alebäck är självförsörjande på grovfoder, havre och strömedel till våra hästar. Betesvallar är förlagda på väl kultiverad åkermark och ingår i den roterande växtföljen på gården. Vi har dessutom en omfattande produktion av hösilage både för eget behov och till försäljning.